Akupunktura u neurologických onemocnění a další indikace mimo nervový systém

Akupunktura je tisíce let stará metoda, vycházející z učení tradiční čínské medicíny (TČM).aku f kopie

Význam slova je složen ze 2 slov: acus- jehla, pungere – bodati.

Je to metoda především preventivní, čehož se u nás ještě příliš nevyužívá, pacienti přicházejí až ve chvíli, že se objeví zdravotní problém.

Akupunktura využívá na povrchu těla uložených akupunkturních bodů k ovlivnění fyziologických i patologických dějů v organismu. Body jsou rozesety na povrchu hlavy, trupu i končetin, seřazeny do podélných řad, které se nazývají meridiány neboli dráhy. V tradiční akupunktuře je známo 365 bodů na každé straně těla ( jako dnů v roce), seřazených do 12 párových drah, což odpovídá 12 dvouhodinám dne ( orgánové hodiny), 12 měsícům v roce, 12 orgánům dle znalostí TČM. Ošetření akupunkturního bodu dokáže ovlivnit funkci i poměrně vzdáleného vnitřního orgánu, uvést jej energeticky do rovnováhy a tak přispět k jeho léčení. V drahá ch proudí čchi, životodárná energie. S touto kvalitou klasická západní medicína nepracuje.

Každý orgán dle čínské medicíny nese vliv na určité tkáně, smysly i psychický stav pacienta. Vzhledem k mému zaměření ji využívám zejména k ovlivnění bolestí pohybového aparátu, ale i v dalších indikacích.

Absolvovala jsem kurz u paní profesorky Milady Barešové v Praze, která je mojí zpřízněnou duší.