Zdravotní konstelace

Během posledních let se u nás stále více lidí zajímá o rozličné semináře, sebevzdělávací kurzy a výcviky, které umožňují nahlížení na různé oblasti života, ve kterých nemáme jasno. Chceme se dozvědět něco více o sobě samotných, o situacích, ve kterých se, třeba i opakovaně, nacházíme, o možnostech dalšího růstu a vzdělávání.

Jednou z metod, která se dostává stále více do povědomí lidí, jsou i systemické konstelace. Tato metoda vznikla původně v Německu, na poli psychologickém. Zakladatelem je německý psycholog Bert Hellinger / nar. 1925 v Německu/ a metoda byla vytvořena zpočátku pro potřeby rodinné terapie. Je známá spíše pod názvem rodinné konstelace. Bert Hellinger vychází ze své dlouholeté psychoterapeutické praxe a především z bezprostředního pozorování klientů a situací při práci..

Systemické konstelace již ve svém názvu vyjadřují, že pracují se systémem. Nikdo z nás nestojí ve svém životě osamoceně. Každý patříme k našemu rodinnému systému, ať se nám to líbí nebo ne. A v tomto systému jsme spjati všichni se všemi na základě hluboké lásky a oddanosti k našim předkům, na nevědomé úrovni sloužíme zájmům celého rodinného společenství. Hellinger poukazuje na existenci vnitřního řádu, který nás vede životem a bezprostředně ovlivňuje naše jednání a chování, kolikrát pro okolí i nás samotné nepochopitelné. Systém rodiny představuje naprostý základ pro život každého jedince a to i v případě, že v reálném životě svou rodinu nepoznal. Její duše, její síla a energie tady je.

Našeho života se týkají i další systémy - např. škola, práce, různá další společenství a kolektivy, sportovní kluby, prostě osoby, které něco spojuje. I s těmi se dá pracovat, nahlížet na vzájemné vztahy, ovlivnění, zapletení, impulzy, skryté motivace jednání jednotlivých členů. Vše se ovšem vždy odvíjí primárně ze základního rodinného systému.

Jak konkrétně systemické konstelace pracují?

Klient, který se chce podívat na nějaký svůj problém, stručně popíše situaci a je vyzván lektorem, aby si z přítomných lidí na semináři vybral zástupce osob, o které se jedná. V první řadě zástupce sama sebe a potom osob, kterých se zadání týká a které mu určí lektor. Poté osoby, které jsou srozuměny s tím, že budou někoho zastupovat, tzv."vstoupí do rolí". Klient, který si konstelaci zadal, sedí stranou, sám se akce neúčastní a vše z povzdálí sleduje. A začnou se dít věci. Zástupci začínají vnímat skutečné pocity lidí, které zastupují, i když tyto osoby neznají a nic o nich nevědí. A reagují na sebe navzájem, zcela oproštěni od znalostí situace, zapletení, konfliktů. Pouze následují svoje pocity. Navzájem jsou schopni si říci věci, které si skuteční členové rodiny nikdy neřeknou. Aby nezranili, něco neprozradili, nezesměšnili se a podobně. A klient sedí stranou, sleduje sám sebe a svoji pozici v systému. Lektor velmi bedlivě sleduje pohyby osob v konstelaci a taktéž následuje své pocity dle toho, co se zde odehrává. Ve většině případů se objeví informace, pro klienta důležitá, potřebná, často zásadní. Ukáže se zejména to, co je skryté. Skryté pod nánosem konvencí, zvyků, různých tabu, přetvářky, mlčení. Velmi často i to, co je na vědomé úrovni nedohlédnutelné. V některých případech se pracuje i členy rodiny již zemřelými, se členy nějakým způsobem přehlíženými, někdy i záměrně opomíjenými, tito všichni k nám patří. A mohou nás ovlivňovat. Vytvoření rovnováhy, ve které se v systému daří všem zúčastněným je cesta k uzdravení. Uleví se nejen klientovi, ale i ostatním členům rodiny, kteří zde byli zastoupeni.

Jak bylo již řečeno, stejným způsobem jako se pracuje s rodinným systémem, lze pracovat i s jinými systémy.

Vzhledem k tomu, že pracuji jako lékařka, rozhodla jsem se tedy propojit oba pohledy a využít systém konstelací k hledání skrytých příčin zdravotních potíží. Naše fyzická stránka představuje jen jednu část našeho bytí. Západní medicína je bohužel velmi často omezena na sledování pouze této fyzické, hmotné stránky člověka. Východní medicína pojímá člověka a jeho zdraví z poněkud jiného pohledu, komplexnějšího. Nejen jako soubor orgánů. Vždyť čínští lékaři byli hodnoceni za to, že jejich klient neonemocněl, tedy dbali o prevenci. Západní systém péče o zdraví hasí až vzniklé požáry. A především nemotivuje člověka k péči o sebe samého.

Velmi často se stává, že do ordinace přijde pacient, který obešel již několik lékařů, je dokonale vyšetřen všemi dostupnými metodami, z nich žádná nic neobjevila a člověk se přesto necítí dobře. Příčina obtíží může vycházet z mnoha oblastí, ve většině případů si je však pacient vytváří sám. Velmi zjednodušeně řečeno. Není nic tajného ani nového na tom, že psychické potíže a psychická kondice člověka zásadním způsobem ovlivňuje zdraví. A tak můžeme pracovat i se systémem našeho fyzického těla. A nahlédnout i dále. Máme možnost se podívat, jak se mají naše orgány, jak mezi sebou spolupracují, jak si pomáhají nebo se oslabují. Každý orgán má svoji fyzickou funkci. Žaludek rozmělňuje a posouvá potravu, slinivka dodává potřebné enzymy, plíce se rozpínají a okysličují krev, srdce pumpuje a pohání krev po těle. Ale orgány mají i svoji stránku emoční, mají na starosti a jsou ovlivňovány emocemi, které prožíváme. A to každý orgán jinak. A naopak, nesprávnými emocemi mohou být poškozovány. S tímto poznáním právě velmi dobře pracuje čínská medicína, účinnost na psychický stav klienta sledujeme i prostřednictvím produktů Energy. Ve zdravotních konstelacích můžeme sledovat pohyby těla i duše. Při sledování fyzického těla máme možnost se hodně dozvědět o nás samotných. Někdy se v průběhu konstelace mohou z některých orgánů nakonec vyklubat určité osoby, které s daným zdravotním problémem skrytě souvisejí.

Naše emoce, často potlačené, nevyjádřené, vztahující se k blízkým osobám se mohou projevit ve stavu fungování orgánů a my můžeme cestou zdravotních konstelací na celou situaci nahlédnout. Ne vždy je to však příjemná podívaná. Možností je mnoho. Jedno je však jisté - nahlédneme do velkého dobrodružství.

Je velmi zajímavé stát například v roli srdce a zjistit, jak důležitý a zaměstnaný je to orgán. Jak pohotově reaguje na každé hnutí v těle, až už na rovině fyzické /když běžíme/ či psychické /pláčeme/. A které orgány mu bezprostředně pomáhají a jak si pomáhají mezi sebou, podporují oslabené "členy". Jak je naše tělo dokonalý systém, který bezpodmínečně funguje a co nejdříve a co nejlépe "hasí" naše prohřešky, ať už ve výživě či v emocích. Je nádherné sledovat, jak účastníci semináře v rolích jednotlivých orgánů spolupracují, podporují se, táhnou za jeden provaz. A moc u toho nepřemýšlejí. A stát v roli mozku? Někdy je dobře si to vyzkoušet. Mít stále všechno pod kontrolou...bohužel ne vždy ve prospěch celku. Tam už vstupuje naše mysl a ta nám dokáže život, potažmo i zdraví, hodně zkomplikovat.

Povídání o zdravotních konstelacích by vydalo na knihu. Nelze říci, že se jedná o vysloveně léčebnou metodu. Ale nový náhled, nový úhel pohledu na naše zdravotní potíže dokáže velmi často hodně změnit....a třeba i uzdravit. Jedno je ovšem také zajímavé a poměrně často se stává, že klient, který se přihlásil na zdravotní konstelace, na poslední chvíli svoji účast zruší. Někdy se mu zhorší zdravotní stav, dokonce onemocní. Není ještě na změnu připraven, někdy skrytě tuší, že by se mohl uzdravit a tak přijít o profit, který mu nemoc paradoxně přináší. Není to příjemné zjištění, ale i takové skryté motivy mohou za našemi nemocemi stát.

Odvážnému štěstí přeje... a zdraví slouží. Přijďte vyzkoušet. Když už nic, začnete si svého těla více vážit.

Ivana Wurstová