CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA - CO OBNÁŠÍ A JAK JI LÉČÍ VE VELKÝCH LOSINÁCH

Lázně Velké Losiny jsou jedny z mála lázní, kde se léčí následky cévních mozkových příhod, onemocnění v dnešní uspěchané době poměrně častého. Podívejme se na to, co všechno taková "mrtvice" obnáší, jak ji pořídit, jak zmírnit její následky a jak se jí i vyvarovat.

CO JE CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA?

Cévní mozková příhoda - iktus, neboli lidově mrtvice, porážka (dále CMP), je poměrně těžké onemocnění, velmi často invalidizující svého nositele. Rizikových faktorů, které vedou k větší pravděpodobnosti postižení CMP, je v dnešní době kolem nás více než dost - a ty základní je dobré si připomenout. Tak v první řadě je to především déletrvající vysoký krevní tlak, velmi často neléčený, nezřídka zjištěný u pacientů až při CMP. Ateroskleróza (jinak též skleróza, kornatění tepen) v důsledku nesprávné životosprávy, která nezřídka zahrnuje obezitu, chybné stravovací návyky, vysokou hladinu tuků včetně cholesterolu v krvi. S obezitou ruku v ruce jde velmi často diabetes mellitus (cukrovka), nedostatek pohybu, zlozvyky typu pití alkoholu, kouření. Nemluvě o stresových situacích, o kterých se zmíníme dále. Všechny tyto rizikové faktory jsou obecně známé a přesto tolik lidmi opomíjené. Velmi často člověk s těmito rizikovými faktory dříve onemocní ischemickou chorobou srdeční, případně až infarktem myokardu. Někteří pacienti mají potíže i s tepnami dolních končetin, jedná se potom o tzv. ischemickou chorobu dolních končetin. Vzhledem k tomu, že když se ateroskleróza vyskytne, tak potom již ve všech tepnách těla, je odtud jen krůček k ateroskleróze mozkových tepen a následně cévní mozkové příhodě.

PRŮBĚH ONEMOCNĚNÍ

CMP rozdělujeme na několik typů podle příčiny a míry postižení, vždy se však jedná o postižení centrální nervové soustavy. Je nejčastějším onemocněním mozku vůbec. Nejmírnější formou je tranzitorní ischemická ataka (TIA), kdy nervové postižení odezní do 24 hodin a nezanechá žádné následky. Poněkud výraznějším stupněm je reverzibilní ischemický neurologický deficit (RIND), kdy příznaky trvají více jak 24 hodin a odezní do 14 dnů od začátku potíží. Dokončená CMP ischemická (mozkový infarkt) je stav, kdy dojde k ucpání tepny a následnému zhoršení nebo až zamezení prokrvení příslušné oblasti mozku. Ucpání se děje v důsledku aterosklerózy - zúžením tepny či ucpáním vmetkem (trombem). Ischemických CMP je zhruba 70 % všech případů, vznikají často v klidu ve spánku, provázeném poklesem krevního tlaku, kdy se pacient probudí s ochrnutou polovinou těla. Ischemická - tzv. "nedokrevná" CMP bývá většinou mírnější. Asi 20 % případů představuje potom podstatně dramatičtější, hemorrhagická - "krvácivá "CMP, kterou značná část pacientů nepřežije. Často navazuje na stres, rozčilení, fyzickou zátěž. Podle místa postižení mozkové tepny se projeví i fyzické postižení pacienta. Nejčastější bývá defekt v oblasti střední mozkové tepny (arteria cerebri media), která zásobuje vnitřní část mozkové polokoule, a to vždy na opačné straně, než je postižení těla. Jedná se nejčastěji o různou míru ochrnutí poloviny těla, u každého pacienta jiného rozsahu. Při postižení v oblasti mozkového kmene dochází často ke smrti, při postižení mozečku potom k poruchám rovnováhy, řeči. Dle typu ochrnutí a dalšího postižení, jako jsou poruchy vyjadřování a rozumění (afazie), jsou lékaři schopni identifikovat lokalizaci defektu v mozku. K přesnému zjištění slouží zobrazovací vyšetřovací metody, nejčastěji vyšetření počítačovou tomografií (CT), které se indikuje každému pacientovi, který je přivezen do nemocnice s podezřením na mozkovou příhodu. Nejméně častým cévním onemocněním je subarachnoidální krvácení (SAK), často smrtelné, kdy jde o masivní výlev krve do mozkových obalů. Nejčastěji se jedná o krvácení z tepenných výdutí (aneurysmat) nebo cévních vad (anomálií), často vrozených.

CMP A LÁZEŇSKÁ LÉČBA

Po akutně prodělané mozkové příhodě je další osud pacienta velmi individuální. Záleží na věku, celkové "opotřebovanosti" organismu a v neposlední řadě i době, po kterou si o toto onemocnění "koledoval". Kromě trvalého užívání léků je nejpodstatnější ucelená cílená rehabilitační léčba. Pacienti začínají cvičit již na nemocničním lůžku, následně pokračují na rehabilitačních odděleních. Další možností je potom lázeňská léčba. Pacienti přijíždějí do lázní tzv. "na křížek" - neboli komplexní lázeňskou léčbu, jinými slovy na úhradu jejich zdravotní pojišťovny. Je nutné doporučení odborného lékaře - neurologa a schválení revizním lékařem pojišťovny. V lázních je po vyšetření lékařem nastaven ischemický léčebný plán podle míry postižení a dalších přidružených onemocnění pacienta. Nejdůležitější je pacientova spolupráce a vůle se sebou něco dělat. Rehabilitace je zaměřena zejména na nácvik chůze, soběstačnosti a sebeobsluhy pacienta. Důležitá je motivace a povzbuzení "do práce", do dalšího života. Základní doba pobytu je 3 týdny, možnost prodloužení je v rukou lázeňského lékaře, je možná až do doby 7 týdnů. Období, které pacient v lázních tráví, se zdá poměrně dlouhé, ale kromě fyzického pohybu a cvičení postižených končetin je tato doba pro pacienta velmi důležitá i z toho důvodu, že mnohdy má KONEČNĚ čas se zastavit, podívat se zpět na svůj dosavadní život a srovnat si, co je pro něj důležité a co je třeba již odložit. Pro pacienty v našich lázních připravuji přednášky, kde rozebíráme jednotlivá onemocnění nejen po stránce fyzické. Nabízím testování Supertronicem a doporučuji využití některých konkrétních přípravků Energy. Vzhledem k tomu, že čínská medicína pohlíží na člověka z více úhlů, nejen jako na "ucpanou cévu", je toto využití poměrně rozmanité. Vždyť pacienti po CMP by se měli především zamyslet nad tím, co tolik prosazovali proti odporu okolí, zda brali také na někoho ohled, jak "tlačili na pilu" a zatěžovali cévy, jak moc se hnali za svými představami, majetkem, postavením, výkony. Téměř každého pacienta se během léčby ptám: "Co kromě toho, co vám CMP vzala, vám také dala?" A mnozí si již uvědomují, kde chybili, mnohým postupně začíná docházet, co kde přeháněli. Ale stále je velké procento těch, kteří nenahlíží a nechtějí slyšet. Každý, jak je mu dáno.

CMP A PŘÍPRAVKY ENERGY

Z výše uvedeného lze snadno odhadnout, které produkty Energy budou u pacientů po CMP ve hře. Ze základní řady, jelikož se jedná o cévy, samozřejmě Korolen, ve velkém procentu ale v rámci čištění cév a úpravy metabolismu tuků je velmi účinný Regalen dohromady s Vitamarinem ve vysoké dávce. Celkové odlehčení, dietní režim a čištění jater by měli podstoupit snad všichni lidé s aterosklerózou. Lze doporučit i Cytosan v rámci celkové detoxikace, dávka 1x denně 1 kapsle by měla být dostačující a pomůže i při poměrně častých obtížích se stolicí. K podpoře mozkové tkáně a zlepšení prokrvení potom doporučuji Celitin, obsahující extrakt z jinanu dvoulaločného, který bývá často využíván i v lécích "klasické" medicíny. Vzhledem k tomu, že po většině CMP dochází více či méně i k poruchám koncentrace, paměti, orientace apod., bude v následném období užitečným pomocníkem Stimaral. Zde je ale nutné mít na paměti, že nemá sloužit k návratu k bývalým "přemrštěným" a nadbytečným aktivitám.

JAK CMP PŘEDEJÍT?

V každém případě, koneckonců jako u všech nemocí, naprostým základem je prevence, což u cévních mozkových příhod platí několikanásobně. Ve středním věku je dobré kontrolovat krevní tlak a zjištěnou hypertenzi léčit, fixovanou hypertenzi pak celoživotně. Je to z praktického hlediska důležité a mnoho lidí na to nedbá. Také nás nikdo nenutí kouřit, přejídat se, tloustnout, rozčilovat se. A mladé ženy by měly vědět, že hormonální antikoncepce je poměrně vysoce riziková pro vznik ischemické CMP. CMP je onemocnění kruté, velmi často zanechávající trvalé následky. Následky našich nesprávných činů.

Prim. MUDr. Ivana WURSTOVÁ, vedoucí lékařka Lázní Velké Losiny