ENERGY POMÁHÁ PACIENTŮM S DĚDIČNÝMI NEUROPATIEMI

Ve dnech 5.-7. října 2007 se v Lázních Klimkovice konala celostátní konference Společnosti C-M-T, kde byla přednesena prezentace o možnosti alternativních postupů a využití tradiční čínské medicíny u pacientů s dědičnými neuropatiemi.

O JAKÉ ONEMOCNĚNÍ SE VLASTNĚ JEDNÁ?

Choroby Charcot-Marie-Tooth (jinak též onemocnění CMT) jsou tzv. dědičné neuropatie, které postihují odhadem čtyři tisíce osob v České republice. Velmi často se vyskytují u více jedinců v několika generacích. U pacientů se postupně zhoršuje hybnost nohou, u některých následně i rukou, jako následek poškození periferních nervů. Svaly na končetinách slábnou, navíc dochází i ke zhoršování funkce nervů, které zprostředkovávají vnímání bolesti, doteku, tepla, chladu a hluboké citlivosti (polohocitu). CMT není smrtelnou chorobou a nijak nezkracuje délku života. Velmi často však vede k invalidizaci pacientů. Největší potíže mají pacienti s chůzí, mohou být též postiženy funkce ruky, hlavně jemná motorika - psaní, zapínání knoflíků, navlékání nití apod.

JAK JE MOŽNÉ CMT LÉČIT?

V současné době neexistuje účinná metoda, která by vedla k vyléčení CMT. Nejúčinnější prevencí progrese je cílená rehabilitační terapie (ambulantní i lázeňskou formou) a přiměřená pravidelná tělesná aktivita k udržení svalové síly a vytrvalosti pacienta. V Lázních Velké Losiny se každoročně odléčí několik desítek pacientů s touto diagnózou, většinou dospělých, ale i dětí. Vzhledem k tomu, že již několik roků spolupracujeme s firmou Energy a využíváme produkty k pomoci našim klientům, nemohli samozřejmě ani pacienti s CMT "uniknout". Jak již bylo řečeno, onemocnění CMT není léčitelné, neexistují medikamenty, které by působily přímo na chorobu jako takovou. Pacienti sami využívají různé vitaminové a minerální preparáty, z klasických medikamentů je většina spíše nedoporučována pro výskyt nežádoucích účinků při nervosvalovém onemocnění. Testování Supertronicem umožnilo zmapování nejčastějších orgánových a tudíž energetických oslabení u této choroby, a tím pádem vytipování nejúčinnějších preparátů. V první řadě se jedná o základní regenerační produkt Renol, poněvadž nejoslabenější drahou u pacientů CMT je dráha ledvin a močového měchýře. Samozřejmě zároveň doporučujeme spřátelený Artrin, využívaný jak na koupele, tak zejména potírání bolestivých oblastí svalů, úponů svalů, kloubů, páteře. Pacienti mají časté deformity kloubů, nejčastěji drobných kloubů končetin, následně v důsledku přetěžování pohybového aparátu potom rozvoj artrotických změn velkých kloubů a páteře. Takže se nabízí jako velmi výhodný Skeletin, doporučujeme 3měsíční kůru a následně i udržovací dávku. Při velmi častém výskytu křečí, zejména ve svalstvu nohou, můžeme doporučit Fytomineral v běžném dávkování. Ani pacientům s dědičnými neuropatiemi se nevyhýbají další běžné a "civilizační" choroby dneška, takže dle aktuálního stavu lze pomocí kineziologie či Supertronicu doporučit další z celé škály preparátů Energy. Při aplikaci akupunktury na bolestivé stavy se dle reaktivity pacienta a nejčastějších potíží dá taktéž doporučit, který orgán je třeba čistit a posilovat. Dalším často používaným je Regalen, k posílení imunity potom Vironal, Grepofit, Flavocel. Velmi oblíbené jsou i koupele v Balneolu. Ze strany pacientů, kteří již tyto produkty vyzkoušeli, máme velmi dobrou odezvu. S těmito zkušenostmi byli tedy seznámeni členové Společnosti C-M-T na svém každoročním setkání. Přednáška se setkala mezi přítomnými pacienty s ohlasem i díky tomu, že byli přítomni i někteří, kteří si alternativní možnosti cestou produktů Energy již vyzkoušeli.

Prim. MUDr. Ivana WURSTOVÁ, vedoucí lékařka Lázní Velké Losiny