Cévní mozková příhoda

velmi časté a těžké onemocnění cévního systému s následným postižením centrálního nervového systému. Nejčastější onemocnění mozku vůbec, často smrtelné či invalidizující a významně zkracující život člověka.

Cévní mozková příhoda, neboli lidově mrtvice (dále CMP) je poměrně časté a většinou těžké onemocnění, které patří jednoznačně k "civilizačním" chorobám. Rizikové faktory vzniku CMP jsou obecně známé a přesto lidmi často opomíjené. Tak v první řadě déletrvající hypertenze (vysoký krevní tlak, velmi často neléčený). Ateroskleróza (kornatění tepen) v důsledku nesprávné životosprávy, která nezřídka zahrnuje obezitu, chybné stravovací návyky, vysokou hladinu tuků včetně cholesterolu v krvi. S obezitou v ruku v ruce jde velmi často diabetes mellitus (cukrovka), nedostatek pohybu, zlozvyky typu alkoholu, kouření. Nemluvě o stresových situacích. Velmi často člověk s těmito rizikovými faktory dříve onemocní ischemickou chorobou srdeční, případně až infarktem myokardu. Někteří pacienti mají potíže i s tepnami dolních končetin, jedná se potom o tzv. ischemickou chorobu dolních končetin. Vzhledem k tomu, že pokud se ateroskleróza vyskytne, tak ve všech tepnách těla, je odtud jen krůček k ateroskleróze mozkových tepen a následně cévní mozkové příhodě.

CMP rozdělujeme na několik typů podle příčiny a míry postižení

Nejmírnější formou je tranzitorní ischemická ataka (TIA), kdy nervové postižení odezní do 24 hod. a nezanechá žádné následky. Poněkud výraznějším stupněm je reverzibilní neurologický deficit (RIND), kdy příznaky trvají více jak 24 hod. a odezní do 14 dnů od začátku potíží. Dokončená CMP ischemická (mozkový infarkt), kdy se jedná o ucpání tepny a následnému zhoršení nebo až zamezení prokrvení příslušné oblasti mozku. Ucpání se děje v důsledku zúžení tepny či ucpání vmetkem (trombem). Ischemických CMP je zhruba 70 % všech případů, vznikají většinou v klidu, často ve spánku. Asi 20% případů zahrnuje potom dramatičtější hemorrhagická CMP (krvácivá), kterou značná část pacientů nepřežije. Často navazuje na stres, rozčilení, fyzickou zátěž. Podle místa postižení mozkové tepny se projeví i fyzické postižení pacienta, vždy na opačné straně těla, než je postižení mozku, u každého pacienta jiného rozsahu. Nejméně častým cévním onemocněním je subarachnoidální krvácení (SAK), často smrtelné, kdy jde o masivní výlev krve do mozkových obalů. Nejčastěji se jedná o krvácení z tepenných výdutí (aneurysmat) nebo cévních vad (anomálií), často vrozených.

Klasická léčba CMP

si klade za cíl zprůchodnění ucpané či zúžené tepny a zachování co nejlepšího prokrvení a tím i výživy postižené oblasti mozku a zabránění tak trvalým následkům v oblasti hybnosti a dorozumívání. V akutním stadiu patří léčba do rukou lékaře za hospitalizace pacienta. Podávají se léky na "ředění krve", léky rozšiřující cévy a léky podporující nervovou tkáň.

CMP a přípravky Energy

Přípravky Energy představují vyznaný přínos v prevenci a ovlivnění komplikací rozvinutého onemocnění. Tyto moderní bioinformační prostředky jsou alternativou i vhodným doplňkem, nabízí celostní, přírodní a šetrný přístup.

Hlavní produkty

Ze základní řady, jelikož se jedná o cévní systém, využijeme Korolen, vzhledem k ovlivnění stěny cév, úpravy krevního tlaku. Ve velkém procentu v rámci čištění cév a úpravy metabolismu tuků je velmi účinný Regalen dohromady s Vitamarinem ve vysoké dávce 2x3 tbl. Celkové odlehčení, dietní režim a čištění jater by měli podstoupit všichni lidé s aterosklerózou a tedy rizikem CMP.

Doplňkové produkty

Cytosan podáváme v rámci komplexní detoxikace, dávka 1x1 tbl. by měla být dostačující a pomůže i při poměrně častých obtížích se stolicí, při větších obtížích přidáme 1 cps. Probiosanu na noc. K podpoře výživy mozkové tkáně potom Celitin, obsahující lecitin a jinan dvoulaločný, který bývá často obsažen i v lécích "klasické" medicíny. Dávka 1x1 cps. ráno. Vzhledem k tomu, že po většině CMP dochází více či méně i k poruchám koncentrace, paměti, orientace apod., bude v následném období nového učení užitečným pomocníkem Stimaral. Zde je ale nutné mít na paměti, že nemá sloužit k návratu k bývalým "přemrštěným" a nadbytečným aktivitám. Doplňkové preparáty je vhodné střídat a je možné je vzájemně kombinovat. V každém případě, naprostým základem je prevence, což u cévních mozkových příhod platí několikanásobně (viz. prevence hypertenze a poruch metabolismu tuků). Nikdo nás nenutí kouřit, přejídat se, tloustnout, pít alkohol, rozčilovat se. A mladé ženy by měly vědět, že hormonální antikoncepce v kombinaci s kouřením je poměrně vysoce riziková pro vznik mozkové příhody. CMP je onemocnění kruté, velmi často zanechávající trvalé následky. Následky našich nesprávných činů... Pro přesnější diagnostiku a správný výběr přípravků doporučujeme podstoupit vyšetření přístrojem Supertronic, který pracuje na bázi EAV. Toto vyšetření umožňuje odhalení nedostatečné energetické funkce jednotlivých orgánů a vytestování nejvhodnějších přípravků pro jejich cílenou regeneraci.

Prim. MUDr. Ivana WURSTOVÁ, vedoucí lékařka Lázní Velké Losiny