1. DRÁHA PLIC / kov

Dráha plic - 3. - 5. hodina ranní

 

Výchozí pozice: mírný stoj rozkročný, vzpřímené tělo.
Zapažte, ruce zaklesněte za palce, propněte lokty a paže vytáhněte z ramen, s nádechem veďte paže za zády vzhůru tak, abyste se příjemně protáhli.
Setrvejte v protažení a uvolněte se. Nadechněte se a protáhněte paže výš, setrvejte a s výdechem se opět protáhněte a uvolněte. Tedy při každém nádechu postupujte výše. Po třetím výdechu se vracejte pomalu zpět. Uvolněte paže.

  

 

 

ZPĚT NA CVIČENÍ