O seminářích

Pro klienty i pacienty opakovaně připravuji semináře, jejichž náplní je především celostní pohled na člověka po stránce tělesné i duševní. Velmi mě zajímá a celou dobu praxe se zabývám „ řečí těla“. Ne však po stránce projevů a jednání člověka (ikdyž souvislosti zde samozřejmě jsou), ale zejména řečí symptomů a zdravotních potíží. Nemoc se k nám dostavuje jako zpráva z „ z jiného světa“. Přichází, aby nám ukázala, že se něco v našem životě děje, čeho bychom si měli všimnout. Zastavit, zamyslet se, zpomalit. Nepřichází jen tak, aby nás potrápila. Velmi často nás potrápí, ale vždy má nějaký hlubší smysl.

Bolest, nejčastější symptom, přichází jako pomocník. Má především ochrannou funkci ukazuje, kde si ubližujeme. Ne vždy je jednoduché se v této promluvě těla orientovat. Lékař by však měl znát, co který symptom ukazuje a umět pacienta upozornit, vést, směrovat.

Čtení řeči těla je pro mne výzvou, zábavou i poučením Učí mě pokoře před moudrostí přírody, ke které patříme, jakkoliv se tváříme, že ne. Klienty seznamuje se součástí jich samých, učí naslouchat tělu, chápat jeho zprávy. V neposlední řadě si svého těla vážit.

Na seminářích otvíráme společně, co nám tělo hlásí, co nám duše hlásí a jak se mají společně.

Využívám fenomenologického způsobu vedení systemických konstelací, který jsem se naučila u svého učitele Wilfrieda Nellese www.wilfried-nelles.de