Konstelacemi k probuzení

Tento název semináře přirozeně vznikl za léta konstelační práce. Pozorováním klientů a jejich četných příběhů.
Ukazuje se, že konstelace jsou vynikající metoda k nahlédnutí na vztah
ke svým nejbližším. Rodičům, dětem, partnerovi, kolegům i své nemoci. Jednoho dne přijde čas se podívat, jak si stojíme ve vztahu sami k sobě. Tam je ta cesta. Pokud pohlédneme dospělým pohledem sami na sebe, nemusíme se již ke svým životním dramatům vracet. Dospělý pohled
na naše žití nás dovede k probuzení. Zjištění, kde vlastně stojíme a proč.

A z toho místa se začneme pohybovat. Proudem, který nás ponese naším životem, bez zákrutů a překážek.
Jen nás samotné se sebou. Potom se začneme navzájem potkávat,
ale již na jiné vlně.
A naše semináře se ubírají touto cestou. Cestou k probuzení, probuzení do reality, která je, tak jak je. Bez představ, iluzí, starých křivd a vin... Uvidět, přijmout, osvobodit se a jít ve svém životě dál.