Naše semináře

Již přes 10 let se vyvíjí podoba seminářů.
Ke stále větší jednoduchosti a větší účinnosti. 

V současné době nabízíme tyto typy seminářů, i když práce a témata
se na všech akcích vzájemně prolínají.

Kategorie

O seminářích

Systemické konstelace jsou jednou
z metod, která se dostává stále více
do povědomí lidí.

Více...

Kategorie

Konstelacemi k probuzení

Tento název semináře přirozeně vznikl za léta konstelační práce. Pozorováním klientů a jejich četných příběhů.

Více...

Kategorie

Zdravotní konstelace

Vzhledem k tomu, že pracuji jako lékařka, rozhodla jsem se využít způsobu konstelační práce k hledání skrytých příčin zdravotních potíží.

Více...

Kategorie

Ozdravné pobyty

Na základě několikaletých zkušeností
s námi všemi v různých koutech naší země, jsme pro Vás připravili nový formát seminářů. Ozdravné pobyty 

Více...

Kategorie

Letní pobyty v přírodě

Pobyty v přírodě máme moc rádi. Spojujeme cvičení, koupání v řece, procházky lesem a po kopcích. Prostě si užíváme.

Více...

Kategorie

Setkávání ve snesitelné lehkosti bytí

Nový formát naší práce bude spočívat s setkávání s lidmi, kteří jsou připraveni přijímat informace, které jim chci sdělit

Více...