O seminářích

Systemické konstelace jsou jednou z metod, která se dostává stále více
do povědomí lidí. Tato metoda vznikla původně v Německu,
na poli psychologickém. Zakladatelem je německý psycholog Bert Hellinger nar. 1925 v Německu/ a metoda byla vytvořena zpočátku pro potřeby rodinné terapie. Je známá spíše pod názvem rodinné konstelace.
Bert Hellinger vychází ze své dlouholeté psychoterapeutické praxe
a především z bezprostředního pozorování klientů a situací při práci..

Systemické konstelace již ve svém názvu vyjadřují,
že pracují se systémem.
Nikdo z nás nestojí ve svém životě osamoceně.

Více...