O nás

Nejlépe naši práci vyjadřuje ohlas jednoho
z účastníků semináře.

„Dobrý večer Ivano a Karle, chci vyjádřit, jak jsem vděčný.
Ukázali jste mi, jak můžu po dlouhé době zase cítit, že jsem
se usmířil s Bohem. Ten vnitřní klid, jaký mám teď , jsem si vůbec
neuměl představit. Cítím velkou pokoru a lásku ke svým rodičům
a svým předkům, dříve jsem to tak silně nevnímal jako teď.
Je ve mně podivné ticho, jakoby se uvolnilo místo pro něco
nového, lepšího, láskyplnějšího“. Lukáš