Zdravotní konstelace

Vzhledem k tomu, že pracuji jako lékařka, rozhodla jsem se využít způsobu konstelační práce k hledání skrytých příčin zdravotních potíží. Naše fyzická schránka představuje jen jednu část našeho bytí. Západní medicína je bohužel velmi často omezena na sledování pouze této fyzické, hmotné stránky člověka. Východní medicína pojímá člověka
a jeho zdraví z poněkud jiného pohledu, komplexnějšího. Nejen jako soubor orgánů. Vždyť čínští lékaři byli hodnoceni za to, že jejich klient neonemocněl, tedy dbali o prevenci. Západní systém péče o zdraví hasí až vzniklé požáry.
A především nemotivuje člověka k péči o sebe samého.

Více...