Zdravotní konstelace

Vzhledem k tomu, že pracuji jako lékařka, rozhodla jsem se využít způsobu konstelační práce k hledání skrytých příčin zdravotních potíží. Naše fyzická schránka představuje jen jednu část našeho bytí. Západní medicína je bohužel velmi často omezena na sledování pouze této fyzické, hmotné stránky člověka. Východní medicína pojímá člověka a jeho zdraví z poněkud jiného pohledu, komplexnějšího. Nejen jako soubor orgánů. Vždyť čínští lékaři byli hodnoceni za to, že jejich klient neonemocněl, tedy dbali o prevenci. Západní systém péče o zdraví hasí až vzniklé požáry. A především nemotivuje člověka k péči o sebe samého.

Velmi často se stává, že do ordinace přijde pacient, který obešel již několik lékařů, je dokonale vyšetřen všemi dostupnými metodami, z nich žádná nic neobjevila a člověk se přesto necítí dobře. Příčina obtíží může vycházet z mnoha oblastí, ve většině případů si je však pacient vytváří sám. Velmi zjednodušeně řečeno. Není nic tajného ani nového na tom, že psychické potíže a psychická kondice člověka zásadním způsobem ovlivňují zdraví. A tak můžeme pracovat i se systémem našeho fyzického těla. A nahlédnout
i dále.

Máme možnost se podívat, jak se mají naše orgány, jak mezi sebou spolupracují, jak si pomáhají nebo se oslabují. Každý orgán má svoji fyzickou funkci. Žaludek rozmělňuje a posouvá potravu, slinivka dodává potřebné enzymy, plíce se rozpínají a okysličují krev, srdce pumpuje a pohání krev po těle.
Ale orgány mají i svoji stránku emoční, mají na starosti
a jsou ovlivňovány emocemi, které prožíváme.
A to každý orgán jinak.

A naopak, nesprávnými emocemi mohou být poškozovány. S tímto poznáním právě velmi dobře pracuje čínská medicína. Ve zdravotních konstelacích můžeme sledovat pohyby těla i duše. Při sledování fyzického těla máme možnost se hodně dozvědět o nás samotných. Někdy se v průběhu konstelace mohou z některých orgánů nakonec vyklubat určité osoby, které s daným zdravotním problémem skrytě souvisejí.

Naše emoce, často potlačené, nevyjádřené, vztahující se k blízkým osobám se mohou projevit
ve stavu fungování orgánů a my můžeme cestou zdravotních konstelací na celou situaci nahlédnout.
Ne vždy je to však příjemná podívaná. Možností je mnoho. Jedno je však jisté - nahlédneme do velkého dobrodružství.

Je velmi zajímavé stát například v roli srdce a zjistit, jak důležitý a zaměstnaný je to orgán. Jak pohotově reaguje na každé hnutí v těle, až už na rovině fyzické /když běžíme/ či psychické /pláčeme/. A které orgány mu bezprostředně pomáhají a jak si pomáhají mezi sebou, podporují oslabené "členy". Jak je naše tělo dokonalý systém, který bezpodmínečně funguje a co nejdříve a co nejlépe "hasí" naše prohřešky, ať už ve výživě či v emocích. Je nádherné sledovat, jak účastníci semináře v rolích jednotlivých orgánů spolupracují, podporují se, táhnou za jeden provaz. A moc u toho nepřemýšlejí.
A stát v roli mozku? Někdy je dobře si to vyzkoušet. Mít stále všechno pod kontrolou...bohužel ne vždy ve prospěch celku. Tam už vstupuje naše mysl a ta nám dokáže život, potažmo i zdraví, hodně zkomplikovat.

Povídání o zdravotních konstelacích by vydalo na knihu. Z mého pohledu lékaře bych řekla, že se jedná o poměrně úspěšnou léčebnou metodu. Nový náhled, nový úhel pohledu na naše zdravotní potíže dokáže velmi často hodně změnit....a právě i uzdravit. Jedno je ovšem také zajímavé a poměrně často se stává, že klient, který se přihlásil na zdravotní konstelace, na poslední chvíli svoji účast zruší. Někdy se mu zhorší zdravotní stav, dokonce onemocní. Není ještě na změnu připraven, někdy skrytě tuší, že by se mohl uzdravit a tak přijít o profit, který mu nemoc paradoxně přináší. Není to příjemné zjištění, ale i skryté motivy mohou za našimi nemocemi stát.

Odvážnému štěstí přeje... a zdraví slouží. Přijďte vyzkoušet. Když už nic, začnete si svého těla více vážit.